صحافی عابدی

صحافی

تاریخچه دستگاهای لیتوگرافی

هم اکنون در برخی از لیتوگرافی های ایران از دستگاه های پیشرفته اسکنر ( تخت و سیلندری ) حرفه ای و ایمیج ستر و پلیت ستر جهت تفکیک عکس های و تهیه فیلم و زینگ استفاده می کنند . در حالی که قبلا برای تهیه فیلم و تفکی رنگ از دوربین های عمودی و افقی و دستگاه های کنتاکت وبرای تهیه زینگ از دستگاه قید کپی استفاده می شد همچنین در برخی از چاپخانه ها از ماشین هایی چاپ پیشرفته با کنترل کامپیوتری معروف به cpcاستفاده می کنند ( صحافی عابدی ) سیستم هایی از کامپیوتر به چاپ معروف به ctpودرماشین های هایدلبرگ معروف به    DI یا تصویر    رسانی مستقیم نیز مدتی است که به ایران رسیده است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت 0:12  توسط عابدی  | 

مطالب قدیمی‌تر